(028) 6264 8955
sunusapharma@gmail.com

Hình ảnh

THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ

- Danh mục Vật tư Y tế:

  • Khớp háng, khớp gối, ......
  • Sản phẩm an toàn và chất lượng
  • Chuyên nghiệp và phục vụ tận tình

- Giá: Vui lòng liên hệ

 Liên hệ với chúng tôi (028) 6264 8955 để được tư vấn


DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
 

STT

Tên vật tư

Tên hàng

Thông số KT

Hãng/
nước SX

Qui cách

Đơn vị

1

KH bán phần bipolar không xi măng

Khớp háng bán phần không xi măng di động kép, chuôi Karey phủ Hydro Apatide.

* Cuống chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Titanium (TiAl6V4), phủ HA toàn bộ chuôi bằng cách phun phủ 1 lớp plasma dày 130micron
- Kích thước: số 8 dài 114 mm, offset 38. Số 9 dài 130mm, offset 38. Số 10 dài 140mm, offset 39. Số 11 dài 145 mm, offset 40. Số 12 dài 150mm, offset 41. Số 13 dài 155mm, offset 42. Số 14 dài 160mm, offset 43. Số 15 dài 165mm, offset 43. Số 16 dài 170mm, offset 44.
- Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt, giúp chống xoay và chống tụt khớp. Cổ côn 12/14mm
* Chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Thép không gỉ (Stainless-steel)
- Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL
* Cup bán phần: Cấu tạo gồm hai phần (vỏ đầu chỏm và lót đầu chỏm).
-  Vỏ đầu chỏm là một vòng kim loại làm bằng thép không gỉ Stainless Steel AISI 316 LVM tiếp xúc với ổ cối, kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm.
- Lót đầu chỏm là đệm lót làm bằng polyetylen cao phân tử (P.E. UHMWPE) được gắn bên trong vòng kim loại để cố định xương đùi. Đk trong 28mm cổ côn 12/14, đường kính ngoài từ 39-55mm, 4 cỡ A, B, C, D. Từ số 39-43 dùng cỡ A, 44-46 dùng cỡ B, 47-50 dùng cỡ C, 51-55 dùng cỡ D.

Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ

2

KH Bipolar k xi măng chuôi dài Wagner  

Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép, kiểu chuôi Karey R phủ Hydro Apatide.

* Cuống chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Titanium alloy, phủ HA toàn bộ chuôi
- Kích thước: số 9 dài 175mm, số 11 dài 180mm, số 12 dài 190mm, số 14 dài 210mm, số 16 dài 220mm, số 18 dài 230mm, số 20 dài 250mm.
- Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt, giúp chống xoay và chống tụt khớp. Đầu dưới của chuôi xẻ rãnh giúp dễ dàng lắp ghép và tăng độ kết dính với xương. Cổ côn 12/14mm
* Chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Thép không gỉ (Stainless-steel)
- Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL
* Cup bán phần: Cấu tạo gồm hai phần (vỏ đầu chỏm và lót đầu chỏm).
-  Vỏ đầu chỏm là một vòng kim loại làm bằng thép không gỉ Stainless Steel AISI 316 LVM tiếp xúc với ổ cối, kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm.
- Lót đầu chỏm là đệm lót làm bằng polyetylen cao phân tử (P.E. UHMWPE). Đk trong 28mm, đường kính ngoài từ 39-55mm, 4 cỡ A, B, C, D. Từ số 39-43 dùng cỡ A, 44-46 dùng cỡ B, 47-50 dùng cỡ C, 51-55 dùng cỡ D.

Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ

3

 KHBP k xi măng chuôi phủ HX,LCU-VarioCup

Khớp háng bán phần không xi măng di động kép, chuôi Karey phủ Hydro Apatide.

* Cuống chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Titanium (TiAl6V4), phủ HA toàn bộ chuôi bằng cách phun phủ 1 lớp plasma dày 130micron
- Kích thước: số 8 dài 114 mm, offset 38. Số 9 dài 130mm, offset 38. Số 10 dài 140mm, offset 39. Số 11 dài 145 mm, offset 40. Số 12 dài 150mm, offset 41. Số 13 dài 155mm, offset 42. Số 14 dài 160mm, offset 43. Số 15 dài 165mm, offset 43. Số 16 dài 170mm, offset 44.
- Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt, giúp chống xoay và chống tụt khớp. Cổ côn 12/14mm
* Chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Thép không gỉ (Stainless-steel)
- Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL
* Cup bán phần: Cấu tạo gồm hai phần (vỏ đầu chỏm và lót đầu chỏm).
-  Vỏ đầu chỏm là một vòng kim loại làm bằng thép không gỉ Stainless Steel AISI 316 LVM tiếp xúc với ổ cối, kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm.
- Lót đầu chỏm là đệm lót làm bằng polyetylen cao phân tử (P.E. UHMWPE) được gắn bên trong vòng kim loại để cố định xương đùi. Đk trong 28mm cổ côn 12/14, đường kính ngoài từ 39-55mm, 4 cỡ A, B, C, D. Từ số 39-43 dùng cỡ A, 44-46 dùng cỡ B, 47-50 dùng cỡ C, 51-55 dùng cỡ D.

 Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ

4

 KHBP không xi măng KORUS JANUS          

5

 KHBP không xi măng chuôi phủ HA         

6

 KHBP không xi măng Quadra Elastic       

7

 KHBP không xi măngTANDEM POLARSTEM         

8

 KHBP không xi măng chuôi dài Integrate      

Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép, kiểu chuôi Karey R phủ Hydro Apatide.

* Cuống chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Titanium alloy, phủ HA toàn bộ chuôi
- Kích thước: số 9 dài 175mm, số 11 dài 180mm, số 12 dài 190mm, số 14 dài 210mm, số 16 dài 220mm, số 18 dài 230mm, số 20 dài 250mm.
- Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt, giúp chống xoay và chống tụt khớp. Đầu dưới của chuôi xẻ rãnh giúp dễ dàng lắp ghép và tăng độ kết dính với xương. Cổ côn 12/14mm
* Chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Thép không gỉ (Stainless-steel)
- Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL
* Cup bán phần: Cấu tạo gồm hai phần (vỏ đầu chỏm và lót đầu chỏm).
-  Vỏ đầu chỏm là một vòng kim loại làm bằng thép không gỉ Stainless Steel AISI 316 LVM tiếp xúc với ổ cối, kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm.
- Lót đầu chỏm là đệm lót làm bằng polyetylen cao phân tử (P.E. UHMWPE). Đk trong 28mm, đường kính ngoài từ 39-55mm, 4 cỡ A, B, C, D. Từ số 39-43 dùng cỡ A, 44-46 dùng cỡ B, 47-50 dùng cỡ C, 51-55 dùng cỡ D.

 Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ

9

 KHBP không xi măng chuôi dài Wagner         

10

 KHBP không xi măng Gladiator            

Khớp háng bán phần không xi măng di động kép, chuôi Karey phủ Hydro Apatide.

* Cuống chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Titanium (TiAl6V4), phủ HA toàn bộ chuôi bằng cách phun phủ 1 lớp plasma dày 130micron
- Kích thước: số 8 dài 114 mm, offset 38. Số 9 dài 130mm, offset 38. Số 10 dài 140mm, offset 39. Số 11 dài 145 mm, offset 40. Số 12 dài 150mm, offset 41. Số 13 dài 155mm, offset 42. Số 14 dài 160mm, offset 43. Số 15 dài 165mm, offset 43. Số 16 dài 170mm, offset 44.
- Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt, giúp chống xoay và chống tụt khớp. Cổ côn 12/14mm
* Chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Thép không gỉ (Stainless-steel)
- Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL
* Cup bán phần: Cấu tạo gồm hai phần (vỏ đầu chỏm và lót đầu chỏm).
-  Vỏ đầu chỏm là một vòng kim loại làm bằng thép không gỉ Stainless Steel AISI 316 LVM tiếp xúc với ổ cối, kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm.
- Lót đầu chỏm là đệm lót làm bằng polyetylen cao phân tử (P.E. UHMWPE) được gắn bên trong vòng kim loại để cố định xương đùi. Đk trong 28mm cổ côn 12/14, đường kính ngoài từ 39-55mm, 4 cỡ A, B, C, D. Từ số 39-43 dùng cỡ A, 44-46 dùng cỡ B, 47-50 dùng cỡ C, 51-55 dùng cỡ D.

 Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ

11

 KHBP không xi măng vòng khóa RingLock       

12

 KHBP không xi măng Bencox Mao           

13

 KHBP không xi măng Accolade II              

14

 KHBP không xi măng TwinSys              

15

 KHBP nhân tạo không xi măng chuôi Filler    

16

 KHLC không xi măng UHL-PAVI             

17

 KHLC không xi măng Tandem Synery        

18

 KHLC không xi măng RingLoc               

19

 KHLC không xi măng Logic - spheric      

20

 KHLC không xi măng Liner PE Bencos      

21

 KHLC không xi măng Quadra               

22

 KHLC không xi măng Taperloc             

23

 KHLC không xi măng J, CORAIL             

24

 KH lưỡng cực không cement Z versys      

25

 Khớp gối có cement S single axis        

Khớp gối toàn phần có xi măng PS/NPS.

* Lồi cầu xương đùi:
- Vật liệu: Cro-Co Mo
- Cấu tạo: Có một rãnh giữa, thành phần này cho phép xương bánh chè trượt lên khi co duỗi. Gập duỗi xấp xỉ góc 140 độ.
- Kích thước: Có 5 kích thước cho chân trái và chân phải riêng biệt: Chiều rộng: 55mm/60mm/65mm/70mm/75mm. Chiều cao: 52mm/57.5mm/62.2mm/67.1mm/72.1mm. Độ rộng mỗi bên: 19.75mm/21.5mm/23.25mm/25mm/26.75mm. Khoảng cách trống giữa 2 bên: 15.5mm/17mm/18.5mm/20mm/21.5mm.
* Mâm chày:
- Vật liệu: Titanium Ti-6Al-4V Alloy
- Kích thước: có 5 cỡ tương ứng: 60mm/65mm/70mm/75mm/80mm
* Đệm mâm chày:
- Vật liệu: UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)
- Kích thước: có 5 cỡ với các độ dày khác nhau: 10/12/14/16/18/20mm
* Xương bánh chè:
- Vật liệu: UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)
- Cấu tạo: hình vòm đóng vai trò giúp xương bánh chè di chuyển trên rãnh thành phần xương đùi.
- Kích thước: có 5 cỡ: 32,34,36,38,40mm tương ứng với chiều cao: 7/8/9/10/11mm
* Xi  măng (Tecres Ý):
Hàm lượng 40g. Thành phần gồm: bột và dung dịch

 Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ

26

 Khớp gối toàn phần SM                   

27

 Khớp gối toàn phần có xi măng New Wave  

28

 Khớp gối có xi măng Vanguard            

29

 Khớp gối toàn phần GMK FB               

30

 Khớp gối toàn phần có xi măng Anatomic    

31

 Khớp gối có xi măng Nexgen LPS-Flex     

32

 Khớp gối toàn phần  Evolution Medial Pivo

33

 Khớp gối nhân tạo toàn phần  ANTHEM      

34

 Khớp gối toàn phần  J, P.F.C SIGMA FB    

35

 Khớp gối toàn phần J, P.F.C SIGMA RP     

36

 KHTP không xi măng PAVI                 

Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi Karey phủ Hydro Apatide.

* Cuống chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Titanium (TiAl6V4), phủ HA toàn bộ chuôi bằng cách phun phủ 1 lớp plasma dày 130micron
- Kích thước: số 8,9,10,11,12,13,14,15,16. Dài 114/130/140/145/150/155/160/165/170 mm. Offset 38/38/39/40/41/42/43/43/44.
- Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt, giúp chống xoay và chống tụt khớp. Cổ côn 12/14mm
* Chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Thép không gỉ (Stainless-steel)
- Kích thước: Đk 28/32/36/40mm với 4 cỡ S, M, L, XL.
* ổ cối:
- Vật liệu: Titanium alloy Ti6Al4V (ISO 5832-3), phủ HA toàn bộ để tăng độ nhám và kích thích hình thành xương.
- Kích thước từ 44mm-68mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm. Cup từ 44 đến 68 dùng chỏm 28 mm, từ 48 đến 68 dùng chỏm 32mm, từ 52 đến 68 dùng chỏm 36mm.
* Lót ổ cối:
- Vật liệu: XL Cross Linked UHMWPE polyethylene (ISO 5834-1)
- Cấu tạo: bờ chống chệch 15 độ giúp tối đa phạm vi dịch chuyển của khớp. Thành lót ổ cối thiết kế xẻ 12 khía hình chữ V, các khía lệch nhau 30º để lắp vừa với ổ cối. Độ dày thành tối thiểu 5mm.
- Đường kính trong 28/32/36/40mm. Đường kình ngoài phù hợp với ổ cối
*Vít ổ cối:
Vít bằng titan, đk 6.5mm, các cỡ từ 20, 25, 30, 35, 40, 45mm

 Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ

37

 KHTP không cement  Quattro VPS          

38

 KHTP không xi măng  RingLoc              

39

 KHTP không xi măng  Liner PE Bencox ID   

40

 KHTP không xi măng Logic - equateur      

41

 KHTP không xi măng Quadra 32            

42

 KHTP không xi măng Quadra - COC         

43

 KHTP không xi măng Quadra - COP         

44

 KHTP không xi măng TaperLoc             

45

 KHTP không xi măng Synergy               

46

 KHTP không xi măng CINEOS Ceramic on Poly   

Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE, chuôi Karey phủ Hydro Apatide.

* Cuống chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Titanium (TiAl6V4), phủ HA toàn bộ chuôi bằng cách phun phủ 1 lớp plasma dày 130micron
- Kích thước: số 8,9,10,11,12,13,14,15,16. Dài 114/130/140/145/150/155/160/165/170 mm. Offset 38/38/39/40/41/42/43/43/44.
- Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt, giúp chống xoay và chống tụt khớp. Cổ côn 12/14mm
* Chỏm xương đùi:
- Vật liệu: BIOLOX® delta* CERAMIC (sứ)
- Kích thước: Đk 28/32/36/40mm. Đường kính 28mm có 3 cỡ: S, M, L. Đường kính 32, 36, 40mm có 4 cỡ S, M, L, XL.
* ổ cối:
- Vật liệu: Titanium alloy Ti6Al4V (ISO 5832-3), phủ HA toàn bộ để tăng độ nhám và kích thích hình thành xương.
- Kích thước từ 44mm-68mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm. Cup từ 44 đến 68 dùng chỏm 28 mm, từ 48 đến 68 dùng chỏm 32mm, từ 52 đến 68 dùng chỏm 36mm, từ 54 đến 68 dùng chỏm 40mm.
* Lót ổ cối:
- Vật liệu: XL Cross Linked UHMWPE polyethylene (ISO 5834-1)
- Cấu tạo: bờ chống chệch 15 độ giúp tối đa phạm vi dịch chuyển của khớp. Thành lót ổ cối thiết kế xẻ 12 khía hình chữ V, các khía lệch nhau 30º để lắp vừa với ổ cối. Độ dày thành tối thiểu 5mm.
- Đường kính trong 28/32/36/40mm. Đường kình ngoài phù hợp với ổ cối
*Vít ổ cối:
Vít bằng titan, đk 6.5mm, các cỡ từ 20, 25, 30, 35, 40, 45mm

Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ

47

 KHTP không xi măng Quattro PNP          

Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi Karey phủ Hydro Apatide.

* Cuống chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Titanium (TiAl6V4), phủ HA toàn bộ chuôi bằng cách phun phủ 1 lớp plasma dày 130micron
- Kích thước: số 8,9,10,11,12,13,14,15,16. Dài 114/130/140/145/150/155/160/165/170 mm. Offset 38/38/39/40/41/42/43/43/44.
- Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt, giúp chống xoay và chống tụt khớp. Cổ côn 12/14mm
* Chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Thép không gỉ (Stainless-steel)
- Kích thước: Đk 28/32/36/40mm với 4 cỡ S, M, L, XL.
* ổ cối:
- Vật liệu: Titanium alloy Ti6Al4V (ISO 5832-3), phủ HA toàn bộ để tăng độ nhám và kích thích hình thành xương.
- Kích thước từ 44mm-68mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm. Cup từ 44 đến 68 dùng chỏm 28 mm, từ 48 đến 68 dùng chỏm 32mm, từ 52 đến 68 dùng chỏm 36mm.
* Lót ổ cối:
- Vật liệu: XL Cross Linked UHMWPE polyethylene (ISO 5834-1)
- Cấu tạo: bờ chống chệch 15 độ giúp tối đa phạm vi dịch chuyển của khớp. Thành lót ổ cối thiết kế xẻ 12 khía hình chữ V, các khía lệch nhau 30º để lắp vừa với ổ cối. Độ dày thành tối thiểu 5mm.
- Đường kính trong 28/32/36/40mm. Đường kình ngoài phù hợp với ổ cối
*Vít ổ cối:
Vít bằng titan, đk 6.5mm, các cỡ từ 20, 25, 30, 35, 40, 45mm

 Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ

48

 KHTP không xi măng chuôi Accolade II    

49

 KHTP không xi măng J,corail Marathon 32     

50

 KHTP không xi măng J,corail Marathon 28     

51

 KHTP không xi măng Logic/Integrale          

52

 KHTP không xi măng chuôi M/L            

53

 KHTP không xi măng chuôi Wagner         

54

 KHTP không xi măng  POLARSTEM            

55

 KHTP không xi măng TwinSys              

56

 KHTP nhân tạo không xi măng chuôi Filler    

57

 KHTP không xi măng TwinSys, COP              

58

 KHTP không xi măng TaperLoc Ceramic on Poly 

Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE, chuôi Karey phủ Hydro Apatide.

* Cuống chỏm xương đùi:
- Vật liệu: Titanium (TiAl6V4), phủ HA toàn bộ chuôi bằng cách phun phủ 1 lớp plasma dày 130micron
- Kích thước: số 8,9,10,11,12,13,14,15,16. Dài 114/130/140/145/150/155/160/165/170 mm. Offset 38/38/39/40/41/42/43/43/44.
- Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt, giúp chống xoay và chống tụt khớp. Cổ côn 12/14mm
* Chỏm xương đùi:
- Vật liệu: BIOLOX® delta* CERAMIC (sứ)
- Kích thước: Đk 28/32/36/40mm. Đường kính 28mm có 3 cỡ: S, M, L. Đường kính 32, 36, 40mm có 4 cỡ S, M, L, XL.
* ổ cối:
- Vật liệu: Titanium alloy Ti6Al4V (ISO 5832-3), phủ HA toàn bộ để tăng độ nhám và kích thích hình thành xương.
- Kích thước từ 44mm-68mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm. Cup từ 44 đến 68 dùng chỏm 28 mm, từ 48 đến 68 dùng chỏm 32mm, từ 52 đến 68 dùng chỏm 36mm, từ 54 đến 68 dùng chỏm 40mm.
* Lót ổ cối:
- Vật liệu: XL Cross Linked UHMWPE polyethylene (ISO 5834-1)
- Cấu tạo: bờ chống chệch 15 độ giúp tối đa phạm vi dịch chuyển của khớp. Thành lót ổ cối thiết kế xẻ 12 khía hình chữ V, các khía lệch nhau 30º để lắp vừa với ổ cối. Độ dày thành tối thiểu 5mm.
- Đường kính trong 28/32/36/40mm. Đường kình ngoài phù hợp với ổ cối
*Vít ổ cối:
Vít bằng titan, đk 6.5mm, các cỡ từ 20, 25, 30, 35, 40, 45mm

Surgival/ Tây Ban Nha

Hộp tiệt trùng

Bộ