(028) 6264 8955
sunusapharma@gmail.com

Hình ảnh

Máy Tạo Oxy 05 Lít Model A51W và 10 Lít Model A92W

Máy Tạo Oxy 05 Lít Model: A51W

Máy Tạo Oxy 10 Lít Model: A92W

Cung cấp bao gồm:

  • 01 máy chính
  • 01 bộ dây thở
  • 01 Pulse Oxymeter 
  • Đính kèm: Catalog + Video clip hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết sản phẩm