(028) 6264 8955
sunusapharma@gmail.com

1. Cấp giấy nghỉ hưởng BHXH: bệnh nhân ra quầy tiếp nhận số 1 để ghi giấy nghỉ hưởng BHXH rồi quay lại phòng khám số 7 gặp BS Vũ Thị Minh Phương (Phó Phòng Khám) trình ký rồi quay lại quầy số 1 để đóng dấu.

Lưu ý: thứ 2 hàng tuần thì trình ký tại phòng 201 và đóng dấu tại quầy tiếp nhận tại khu khám bệnh A.

2. Cấp giấy chuyển BHYT: bệnh nhân đến phòng 101- khu khám bệnh A, gặp BS Nguyễn Vĩnh Phúc (Trưởng Phòng Khám) hoặc lên phòng Kế hoạch tổng hợp (đối với những trường hợp xin chuyển BHYT là bệnh nhân thai sản, bệnh phụ khoa), các trường hợp khác thì vào phòng thư ký Ban Giám Đốc trình, rồi đến phòng Văn thư đóng dấu bệnh viện.

Ban Biên tập - Bệnh viện Thống Nhất